Inhoudsopgave

8.1 Lees En Wis DTCs

Centurion Super Pro/Audio


Lees snel foutcodes van meerdere modules op de motorfiets, bekijk de resultaten en wis de codes allemaal in één gebruiksvriendelijke interface.

Dit venster toont zowel huidige fouten (zelfs die zeer kort verschijnen), als historische fouten. Huidige DTC's zijn alleen aanwezig zolang het probleem actief wordt gedetecteerd/gerapporteerd door de module. Het wijzigen van de toestand van het voertuig kan een huidige DTC verschuiven naar een historische DTC. Het opnieuw creëren van de toestand die de DTC veroorzaakte, zal een andere Huidige DTC-gebeurtenis creëren, resulterend in zowel een Historische als Huidige DTC met dezelfde naam/aanduiding

.
OPMERKING: Als de ECU is vergrendeld door een ander product, kunt u GEEN actieve instellingenwijzigingen uitvoeren omdat we niet met de ECU kunnen communiceren.
  1. Selecteer het pictogram Actieve instellingen ()
  2. Open het drop down menu en selecteer 'DTC'
  3. Zorg ervoor dat de sleutel is ingeschakeld, de startknop is ingeschakeld en dat de Vehicle Control Module (VCM) is aangesloten.
  4. Klik op 'Lezen'.
  5. De Centurion toetst alle modules en rapporteert daarover.
  6. Zodra het testen is voltooid, verschijnt er een prompt. Om de fouten van de ECU te wissen , klikt u op 'Clear DTC' en vervolgens op 'OK' op de prompt.
  7. De Centurion zal de DTC's wissen. (Opmerking: actieve problemen zullen terugkerende DTC's veroorzaken, de Centurion DTC-functie rapporteert en wist alleen. Het lost niet op.)