Inhoudsopgave

8.17 Brandstoftank Aftappen

Centurion Super Pro


Deze functie wordt gebruikt om de brandstofpomp via de ECU te activeren.
OPMERKING: Als de ECU is vergrendeld door een ander product, kunt u GEEN actieve instellingenwijzigingen uitvoeren omdat we niet met de ECU kunnen communiceren.
  1. Selecteer het pictogram Actieve instellingen ()
  2. Selecteer in het eerste vervolgkeuzemenu 'ECU/ECM'
  3. Selecteer in het tweede vervolgkeuzemenu 'Fuel Tank Drain'
  4. Bevestig de juiste tankaftapapparatuur.
  5. Klik op 'Sessie starten' om de brandstofpomp gedurende `2,5 minuten in te schakelen.
  6. Herhaal de sessies totdat de tank tot een bevredigend niveau is geleegd.