Inhoudsopgave

8.23 Beveiliging: Handmatige Programmering Met Drukknop Fo

Centurion Super Pro


OPMERKING : Als de ECU is vergrendeld door een ander product, kunt u GEEN actieve instellingenwijzigingen uitvoeren omdat we niet met de ECU kunnen communiceren.

De vroege versies van de Harley TSSM's met knopfobs hebben niet de handige programmeerfuncties die beschikbaar zijn zoals de nieuwere handsfree fob-systemen. Deze TSSM's moeten handmatig worden geprogrammeerd met behulp van de volgende stappen:

 1. Zet de RUN-schakelaar op OFF
 2. Draai de contactsleutel in de volgende volgorde:
  1. AAN - 2. UIT - 3. AAN - 4. UIT - 5. AAN
 3. Druk TWEE (2) keer op de LINKER richtingaanwijzerschakelaar.
  Bevestigingen :
  1 flits van signalen - geeft een TSM zonder beveiliging aan
  2 flitsen van signalen - geeft een binnenlandse TSSM-configuratie aan.
  3 flitsen van signalen - geeft een Europese TSSM-configuratie aan.
 4. Druk EEN (1) keer op de RECHTER richtingaanwijzerschakelaar.
  Bevestiging : 1 flits van signalen
 5. Druk EEN (1) keer op de LINKER richtingaanwijzerschakelaar.
  Bevestiging : 2 flitsen van signalen
 6. Houd de knop(pen) op de afstandsbediening ingedrukt tot bevestiging (dwz Vergrendelen & Ontgrendelen).
  Bevestiging : 1 flits van signalen

 7. Voor een tweede KEY FOB

 8. Onmiddellijk volgend op de bevestiging van de vorige stap (#6)/programmering.
 9. Houd de knop(pen) op de tweede afstandsbediening ingedrukt tot bevestiging.
  Bevestiging : 2 flitsen van signalen (5-30 seconden)

5 cijferige pincode programmeren:

 1. Selecteer het pictogram Actieve instellingen ( )
 2. Selecteer in het eerste vervolgkeuzemenu 'TSM-TSSM-HFSM-BCM'
 3. Selecteer in het tweede vervolgkeuzemenu 'KeyFob & PIN'
 4. Draai de sleutel naar contact en de Run-schakelaar naar 'run'.
 5. Klik op de knop 'Opgeslagen fob-waarden ophalen' om verbinding te maken met het systeem.
 6. Voer onderaan het venster de nieuwe gewenste 5-cijferige pincode in.
 7. Klik op 'Nieuwe pincode programmeren'.

Auto - ReArm-functie:

Deze functie is alleen beschikbaar voor de drukknop-FOB's. Nadat u op "Get Stored FOB & PIN values" heeft geklikt, ziet u aan de rechterkant dit vak.

 • Als de cirkel is ingevuld, is de automatische herwapening ingeschakeld . Dit betekent dat 30 seconden nadat de motorfiets is uitgeschakeld, de beveiliging automatisch wordt ingeschakeld.
 • Als de cirkel NIET is ingevuld, is het automatisch opnieuw inschakelen uitgeschakeld . Dit betekent dat wanneer de motorfiets wordt uitgeschakeld, deze de beveiliging NIET zal inschakelen. De enige manier waarop de beveiliging op dit punt wordt ingeschakeld, is als u op de knop op de fysieke FOB klikt of als de batterij op de motorfiets leeg raakt.
 • We raden u aan voor dit modeljaar een TSM te installeren in plaats van de TSSM, zodat u dit probleem niet tegenkomt. Dit is 100% effectief zonder vervelende bijwerkingen. Als u geen TSM kunt installeren, raden we u aan om de Auto-ReArm-functie UIT te zetten , want als de beveiligingsarmen en u de FOB-drukknop kwijtraken, heeft u geen toegang meer tot de motorfiets.
Hieronder ziet u een FOB met drukknop die handmatig op de beveiligingsmodule moet worden geprogrammeerd met behulp van de bovenstaande stappen.
(Werkt met '00-'06 HD-fabrieksbeveiligingssysteemmodellen)