Inhoudsopgave

3.1 Centurion-Werkbalkknoppen/-Opdrachten


Gegevensanalyse openen

Opent een dialoogvenster waarin de gemaakte datalogbestanden worden weergegeven. Let op: om deze functie beschikbaar te maken, zet u eerst de functie 'Opnemen' op 'Aan'. Als deze op 'Uit' staat, wordt er geen log aangemaakt. De software maakt een logbestandsnaam aan op basis van datum (en volgorde, indien van toepassing).


Afdrukken

Drukt een kopie van het huidige scherm af. Waarschuwing: de Centurion gebruikt een kleurenschema zonder witruimte dat mogelijk niet geschikt is voor de meeste afdrukopties.


Meters/meters

Met de knop Meters/meters kunt u gegevens bekijken via staafdiagrammen, grafieken, thermometers en controlelampjes. Het biedt 6 configureerbare kanalen. De parameters bovenaan dit scherm zijn niet configureerbaar.


Strookdiagram

De knop Strip Chart Monitor wordt gebruikt om gegevens in lijnplot en numerieke vorm te bekijken. Het biedt 16 configureerbare kanalen.


Horizontale schuifbalken

De knop Horizontale schuifbalken wordt gebruikt om gegevens met horizontale schuifbalken te bekijken. Het biedt 4 configureerbare kanalen