Inhoudsopgave

Verbinding Maken Via Bluetooth


1. Zorg ervoor dat je TR4 is ingeschakeld en klaar is om te koppelen door hem in een motorfiets- of USB-kabel te steken.
2. Klik op de knop Start, kies Instellingen en klik op het pictogram Apparaten.
Devices Windows 10 Centurion
3. Klik op Bluetooth toevoegen.
Add Device Centurion TechnoResearch
4. Klik op Bluetooth.
Add Device Centurion TechnoResearch
5. Klik op uw TR4-apparaat en voer de pincode in (pincode is altijd 1234).
Add Device Centurion TechnoResearch
6. Nadat het TR4-apparaat wordt weergegeven als 'Gekoppeld', klikt u op 'Gereed'.
Add Device Centurion TechnoResearch
7. Nadat het is gekoppeld, scrolt u naar beneden in het instellingenvenster en klikt u op 'Meer Bluetooth-opties'.
Add Device Centurion TechnoResearch
8. Wanneer het volgende venster wordt geopend, klikt u op het tabblad 'COM-poorten'.
Add Device Centurion TechnoResearch
9. Let op welke COM-poort wordt weergegeven als Uitgaand.
Add Device Centurion TechnoResearch
10. Klik nu in Centurion op het vierkante pictogram met de tekst 'USB'.
Centurion USB
11. Verwijder het vinkje bij 'USB-verbinding' en klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer de corresponderende COM-poort die als uitgaand werd weergegeven.
Centurion Bluetooth