Sommario

8.2 Cambia Canale


Om de zichtbare gegevens te wijzigen, gaat u naar 'Opties' en selecteert u 'Kanalen/Modus' (of klikt u op het pictogram 'Kanalen/Modus').

Direct Link Gauges Channels Mode