Inhoudsopgave

1.2 Installeer Direct Link Flash Tuner


Druk na het automatisch uitvoeren op installeren en volg de installatie-aanwijzingen.
Laat de computer opnieuw opstarten wanneer daarom wordt gevraagd.