Inhoudsopgave

3.5 Direct Link – Programmeren

OPMERKING: Als u een motor afstemt die al is getuned door een andere winkel met een digitale licentie, moet u om die licentie op te halen ten minste één beschikbare licentie op uw hoofdsleutel hebben. Dit is vereist omdat de ene beschikbare licentie op uw hoofdsleutel het systeem in staat stelt de reeds gebruikte licentie van servers op te halen.

De programmeerknop start de ECU-programmeringsprocedure. Hierdoor worden de door de gebruiker gedefinieerde kalibratietabellen naar de ECU gestuurd. Alle tabellen moeten voorafgaand aan deze procedure worden bekeken en gewijzigd. Eventuele wijzigingen aan het kalibratiebestand en tabellen na de programmering zullen opnieuw in de ECU moeten worden geprogrammeerd.

Direct Link ECU Tuning Off

Als de motorfietssleutel niet op IGNITION staat en de run-schakelaar op RUN staat wanneer de 'Program'-knop wordt geactiveerd, zal de software de gebruiker vragen om deze status te bereiken.

Zodra de juiste motorfietsstatus en -verbinding is bereikt, zal de ECU-programmering plaatsvinden. Hierdoor wordt de huidige Direct Link- softwarelicentie vergrendeld op de motorfiets die wordt geprogrammeerd (USB-sleutel of Maximus-eenheid).

LET OP: De ECU heeft een spanningsdrempel en als deze onder deze drempel ligt, zal de ECU niet programmeren. Als de motorfiets een HD uit 2001-2003 is, kan het zijn dat een programmeerfout ervoor zorgt dat de gebruiker de motorregeleenheid (ECU) gedurende 2-5 seconden loskoppelt van de kabelboom op de motorfiets. Controleer vervolgens of de batterijspanning correct is en probeer opnieuw te programmeren.