Inhoudsopgave

11.6.5 Hoe Vaak Voer Ik Een Gratis Luchtkalibratie Uit?

V: Hoe vaak moet ik de free air-kalibratieprocedure op TRO2 uitvoeren?

De free air-kalibratieprocedure moet bij het eerste gebruik worden uitgevoerd, daarna met redelijke tussenpozen (elke 25-50 motorfietsen) of telkens wanneer een sensor wordt vervangen.