Inhoudsopgave

4.9 Gesloten Lus


Gevonden onder 'Edit-Table' drop-down menu.

Deze tafel kan alleen worden gelaten voor afstemming, omdat de AFR-tabel zo is ingesteld dat de motorfiets altijd in een open lus staat en niet de fabriekszuurstofsensoren gebruikt. Alleen wanneer de AFR-tabel op 14,6 staat, is deze tabel actief en wordt deze gebruikt.

Er zijn nu (2) soorten gesloten-lussystemen.

  • De oudere motorfietsen gebruiken closed loop biasing en de nieuwe motorfietsen niet.
  • De nieuwe motorfietsen kunnen worden ingesteld van 14,3 - 14,6 voor closed loop.

De oude motorfietsen met de biastabel hebben de AFR-waarde of millivolt-instelling gecentreerd op 450 volt.

Als u deze tabel instelt op 680, levert dit ongeveer 14,5-14,6 AFR-waarde op. De mv-waarde kan niet veel hoger worden ingesteld, omdat de O2-sensor niet goed zal schakelen en de brandstofrijk zal rijden. De sensor moet om een middelpunt heen schakelen.

Deze tabel wordt gebruikt om de AFR rijker of slanker te maken tijdens bedrijf met gesloten lus. Deze tabel is een functie van het motortoerental en de kaartbelasting. De celwaarden zijn de schakelspanning waarnaar de ECM regelt. Een lagere spanning zal slanker regelen en een hoger aantal regelt rijker. Deze tabel wordt door d

Direct Link Closed Loop Table