Inhoudsopgave

8.5 Communiceren


Ga naar 'Communicatie' en selecteer 'Verbinden' of klik gewoon op het pictogram 'Verbinden'.

Direct Link Communication Talk Task Bar