Inhoudsopgave

11.6.1 Brandstoftabelcellen Zijn Grijs, Maar De Motorfiets Loopt Niet Goed

Probleem: mijn na meerdere automapping-sessies met behulp van de motorfietsvoorraadsensoren, tonen de tabellen veel grijs, maar het werkt slecht.

Controleer eerst op eventuele inlaatlekken of mogelijk defecte sensoren. Tuning mag UITSLUITEND worden gedaan op mechanisch gezonde motorfietsen.

Sensorgegevens zijn grotendeels afhankelijk van de sensoromgeving. In sommige uitlaten van eerdere modellen is de achterste sensor bijvoorbeeld slecht gepositioneerd. Dit zorgt ervoor dat de cilinder bij het "tunen" naar buiten wordt gebogen. De standaard zuurstofsensoren voor motorfietsen van Harley zijn ook beperkt door het ontwerp. De sensor is ontworpen om AFR (lambda) te bewaken om kleine realtime aanpassingen mogelijk te maken in hoge MPG-omstandigheden, buiten die omstandigheden is de sensor onbetrouwbaar en onnauwkeurig. Dit is de reden waarom de AFR-modus van Direct Link met behulp van de motorfietssensoren een tijdelijke magere toestand en doel creëert terwijl de kalibratiestappen worden genomen.

Onthoud: goede gegevens = goede afstemming en betere gegevens = betere afstemming. Dit is de reden waarom veel toptuners tijdelijk externe breedbandsensorkits op ideale locaties installeren. Deze zorgen voor nauwkeurigere bemonsteringen bij hogere frequenties.