Inhoudsopgave

1.9 Problemen met de Com-poort Oplossen

Selecteer onder 'Communicatie' de optie 'Poortinstelling' . De standaardinstelling is USB en moet op USB worden gehouden, tenzij er zich problemen voordoen.

Belangrijk: Als de VCM-TR1 niet wordt gevoed door de motorfiets ( VCM-TR3/VCM-TR4 en Maximus worden gevoed door de USB-verbinding), wordt de juiste COM-poort niet weergegeven (aangegeven door een brandende LED). Om dit te verhelpen, drukt u op 'Annuleren' en zet u de VCM-TR1 aan door de contactschakelaar aan te zetten en ervoor te zorgen dat de motorstop/run-schakelaar in de RUN-stand staat. Zodra het LED-lampje brandt, staat de Direct Link-hardware aan, selecteer 'Communicatie' en 'Port Setting' opnieuw om de juiste COM-poort te selecteren. De VCM-TR3/VCM-TR4 krijgt stroom van de computer of de motorfiets, zolang een van beide via kabels is aangesloten.

Selecteer de COM-poort handmatig met behulp van de pijlen of klik op het vakje om USB te gebruiken (bij voorkeur):

Direct Link Manual Comp Port Selection